78791

EK rekomendē Latvijai samazināt nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem
22.05.2017


EK norāda, ka ienākumu nevienlīdzība valstī ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā (ES), bet Latvijas nodokļu sistēma ir mazāk progresīva nekā citās bloka dalībvalstīs, veicinot augsto nevienlīdzību un nodarbināto nabadzību, informē LETA.
Eiropadome rekomendē Latvijai šogad un nākamgad īstenot fiskālo politiku saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās daļas prasībām, kas ietver sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķus 2018.gadā, ņemot vērā ar sistēmisko pensiju reformu un strukturālajām reformām saistītus izdevumus, kas pieļauj īslaicīgu novirzi.
EK publiskotās rekomendācijas aicina uzlabot sociālā nodrošinājuma tīkla pietiekamību un palielināt darbaspēka profesionālās prasmes, paātrinot mācību programmas reformu profesionālās izglītības jomā. Ziņojumā norādīts, ka pamata sociālā nodrošinājuma tīkla trūkumi veicina augstu nabadzības līmeni un nevienlīdzību, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti un gados vecākiem iedzīvotājiem. Nabadzības līmenis starp cilvēkiem ar invaliditāti ir viens no augstākajiem Eiropā. Komisija skaidro, ka zemā ienākuma līmeņa reforma, par kuru tika paziņots 2014.gada, taču kas netika īstenota, negatīvi ietekmē trūcīgās mājsaimniecības, lai arī vidēja termiņa plāni par minimālā ienākuma atbalstu ir izstrādes procesā.
Komisija uzsver, ka nodarbinātības perspektīvas Latvijā labākas ir ekonomiskās aktivitātes centros un darbiniekiem ar augstām profesionālām praksēm, tāpēc darbaspēka profesionālo prasmju palielināšana var risināt šīs problēmas.
Latvijai jāpalielina izmaksu efektivitāte un piekļuve veselības aprūpei, tostarp samazinot personīgo maksājumu veikšanu un ilgās gaidīšanas rindas. EK vēsta, ka, lai arī Latvijas varasiestādes ir veiksmīgi īstenojušas veselības aprūpes sistēmas nozīmīgas reformas, lieli personīgie maksājumi, ilgas gaidīšanas rindas, zems valsts izdevumu līmenis un nepietiekama pakalpojumu sadale ierobežo piekļuvi veselības aprūpei.
Tāpat tiek rosināts palielināt efektivitāti un atbildību sabiedriskajā sektorā, jo sevišķi vienkāršojot administratīvās procedūras un stiprinot interešu konflikta novēršanas režīmu, tostarp maksātnespējas administratoriem. 
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis