Jaunās Vienotības Saeimas vēlēšanu 4000 zīmju programma
03.08.2018Lai veidotu Latviju kā nacionālu, eiropeisku, sociāli taisnīgu valsti, celtu tautas labklājību un radītu apstākļus vidējās algas pieaugumam valstī līdz 1500 eiro:
1. Zināšanu ekonomika.
a. Sākumskola un pamatskola tuvu mājām.
b. Kvalitatīva 10.-12.klašu un profesionālā izglītība visā Latvijā.
c. Zināšanu un augstskolu resursu konsolidācija studiju kvalitātei un valsts spējai pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) fondiem zinātnei.
d. Izglītības programmu saturs atbilstoši darba tirgum.
e. Viena no Latvijas universitātēm starp 100 labākajām ES, vēl divas - prestižāko sarakstā.
2. Veselības aprūpe.
a. Valsts veselības apdrošināšanas sistēma, kurā nauda seko pakalpojumam valsts un privātās ārstniecības iestādēs.
b. Bezmaksas ikgadēja veselības profilakse.
c. Kvalitatīva, pieejama veselības aprūpe visā Latvijā, vienoti Nacionālās veselības standarti.
d. Samazinātas zāļu cenas, ieviešot godīgu konkurenci.
3. Ģimeņu labklājība.
a. Plašāka mājokļa programma jaunām ģimenēm.
b. Īres tirgus sakārtošana, atbalsts īres namu būvniecībai.
c. Nodokļu samazināšana zemajām algām, paaugstinot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamiem.
d. Palielināt neapliekamo minimumu pensijām, pārrēķināt pabalstus, pensijas cilvēkiem ar invaliditāti.
4. Taisnīgums, rīcībspējīga tiesu sistēma.
a. Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā atklātā balsojumā.
b. Publiskot materiālus sabiedrībai nozīmīgos kriminālprocesos, kuros iesaistītas valsts amatpersonas.
c. Publiskot bijušās Valsts drošības komitejas arhīvus, Latvijas PSR komunistiskās partijas nomenklatūras personu lietas.
d. Lietas iztiesāt divos gados.
e. Atvērt tirgu starptautiskiem speciālistiem maksātnespējas administrēšanai.
f. Pietiekami resursi efektīvai ekonomisko noziegumu izmeklēšanai.
5. Ražīgums, radošums, eksports.
a. Atbildīga budžeta politika, virzība uz budžeta pārpalikumu izaugsmes gados.
b. Dubultot "Altum" kapitālu eksporta, inovāciju un tehnoloģiju uzņēmumu atbalstam.
c. Radīt apstākļus tehnoloģiju un radošās ekonomikas jaunuzņēmumu izaugsmei, sekmēt digitalizāciju un inovācijas.
d. Obligāta ienākumu deklarēšana ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
e. Autoceļu tīkla sakārtošana.
6. Motivēta valsts pārvalde.
a. Pārvaldes mērķis - atbalstīt, nevis sodīt.
b. Atalgojums atbilstoši darba rezultātiem, paredzot atbildību par nepaveikto.
c. OECD labas pārvaldības vadlīnijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldē.
d. Reģionālā politika stipriem novadiem.
e. Valsts pārvaldes atbalsta funkcijas reģionos.
f. Ieviest pašvaldību referendumus.
7. E-pārvalde, nulles birokrātija.
a. Pieņemot jaunu regulējumu, atcelt divus spēkā esošus noteikumus, instrukcijas.
b. Aizliegt valsts un pašvaldību iestādēm prasīt iedzīvotājiem izziņas par to rīcībā esošu informāciju.
c. Ērta e-pārvaldība, centralizēta stratēģija tās ieviešanai.
d. Personalizēti valsts apmaksātie pakalpojumi elektroniskā vidē.
8. Enerģētiskā neatkarība, tīra vide.
a. CO2 neitrāla ekonomika.
b. Attīstīt energoefektivitātes un atjaunīgo resursu tehnoloģijas, to eksportu.
c. Ieviest aprites ekonomiku, arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmu.
d. Attīstību stimulējošas elektroenerģijas cenas rūpniecībai.
9. ES budžets izaugsmei.
a. Īstenot "Rail Baltica" projektu.
b. Lielāki Latvijai pieejamie ES fondi, to izlietojums reģionu līdzsvarotai attīstībai.
c. ES līmenim tuvināti lauksaimniecības tiešmaksājumi.
d. ES fondi eksportspējīgu tehnoloģiju, industriālo zonu, kultūras un dabas mantojuma attīstībai.
10. Latvijas drošība.
a. ES kā spēcīga nacionālu valstu savienība, Latvija ES kodolā.
b. Stiprināt ES drošībā, enerģētikā, transportā, digitālajā vidē, finanšu sektorā.
c. Pakāpeniski palielināt aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta.
d. Pastāvīga NATO sabiedroto kontingenta klātbūtne.
e. Spēcīga Zemessardze ar skaitlisko sastāvu līdz 20 000.
f. Sadarbība ar zinātnes nozari drošības industrijas attīstībai.
11. Cilvēku drošība.
a. Profesionāli atbildīgi un motivēti policisti, mediķi, ugunsdzēsēji, robežsargi.
b. Latvijas ārējo robežu modernizācija līdz 2021.gadam.
12. Iekļaujoša sabiedrība.
a. Pašvaldību informatīvie izdevumi brīvi no komercreklāmas un politiskās aģitācijas.
b. Atbalsts diasporai latviešu valodas un kultūras apguvē, sadarbība ekonomikā, zinātnē, sportā un pētniecībā.
c. Atbalsts diasporai, atgriežoties Latvijā, t.sk. bērnu integrācijai izglītības sistēmā.
d. Bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni - ģimenēs vai SOS Bērnu ciematos.
e. Motivēt uzņēmumus aprīkot darba vietas atbilstoši cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.
f. Pieņemt faktiskās kopdzīves tiesisko regulējumu.
g. Lai stiprinātu nevalstiskās organizācijas, iekļaut atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām attaisnotajos izdevumos.
 
      Atpakaļ


facebook.com/VDombrovskis/


 

 


Paldies visiem par atbalstu toreiz un tagad! Esmu pateicīgs par to, ka šobrīd Latvija ir man devusi iespēju veidot Eiropu, konkrēti – Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, lai neviena krīze nevar izsist mums pamatu zem kājām.


Valdis Dombrovskis