Apsveicu Latvijas Pašvaldību Savienību 25. jubilejā!
15.12.2016


Latvijā ir izveidota efektīva sociālā dialoga struktūra. Kā piemēru veiksmīgai valsts, pašvaldību, sociālo partneru un uzņēmēju sadarbībai var minēt Reformu vadības grupu, kur krīzes laikā pieņēma valsts attīstībai būtiskus lēmumus. Arī šobrīd ekonomikas izaugsmi jāstiprina, realizējot strukturālās reformas un turpinot atbildīgu fiskālo politiku. Jāveicina investīciju pieejamība un investoru uzticēšanās. Labākais veids, kā to panākt, ir mērķtiecīgi novēršot strukturālās nepilnības. Esmu pārliecināts, ka Eiropai jāpaātrina reformu programmu īstenošana, lai nostiprinātu investīcijām labvēlīgu klimatu un ļautu reformu rezultātiem paātrināt ekonomikas izaugsmi. Sociālo partneru, pašvaldību un uzņēmēju atbalsts ir būtisks, lai palīdzētu valdībai realizēt strukturālās reformas.  


 
      Atpakaļ


"V.Dombrovskis izmēģina AirDog"

"V.Dombrovskis izmēģina AirDog un vēl panākumus Latvijā radītajām inovācijām pasaulē."